Други
  2024
  юни (8)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Незабавна намеса на РИОСВ – Пловдив и район „Централен“ осуети забранени дейности в природна забележителност „Младежки хълм“
04.06.2024

 

Сигнал от гражданин за копаене на земни маси и извозването им в района на природна забележителност (ПЗ) „Младежки хълм“ в Пловдив предизвика незабавна съвместна проверка от екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и район „Централен“ при община Пловдив. Експертите се отзоваха на мястото, посочено в сигнала в рамките на 30 минути и по този начин предотвратиха нанасяне на по-сериозни увреждания на защитената територия.

Проверката установи, че на улица „Велбъжд“, срещу новопостроена жилищна кооперация на № 4, на място, попадащо в обхвата на природната забележителност, действително са извършени изкопни дейности. Изкопана с помощта на багер и извозена е смесена земна и скална маса с приблизителни размери около 18 кв. метра. Премахната е храстова и дървесна растителност, попадаща в обхвата на изкопната площ. С помощта на представители на район „Централен“ при община Пловдив е идентифициран управителят на фирма, възложил извършването на непозволените дейности в защитената територия. Предстои отговорните институции да предприемат административнонаказателни действия срещу тях.

Младежкият хълм е първият от пловдивските тепета, обявен за защитена територия. Още през 1970 г. южната част на хълма с площ 3 ха е приела статута на природна забележителност с цел запазване естествено находище на редки за нашата флора растителни видове, между които и българските и балкански реликтни ендемити четинеста звъника, подуточашково клинавче, румелийска жълтуга. През 1995 г. площта на природната забележителност е увеличена на 36,2 ха, като обхваща почти цялата територия на „Младежки хълм“. Целта на разширяването е запазване на хълма, изграден от сиенитни скали, представляващи уникално геоморфоложко образувание от гледна точка на разположението му и като находище на редки ендемитни растения.

Защитената територия се стопанисва и охранява от Община Пловдив под контрола на РИОСВ – Пловдив. За ПЗ „Младежки хълм“ има действащ План за управление, в който са приети специални режими и норми за ниската и висока паркова зона. Като забрани са предвидени разрушаването и изземването на скални маси, както и всякакво строителство, с изключение на предвиденото в плановете за управление на природните забележителности, както и поддържане на съществуващи сгради, алеи, паркови и инфраструктурни съоръжения.