Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив чества Световния ден на околната среда с екокампания
29.05.2024

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) е предвидила провеждането на кампания за отбелязване на Световния ден на околната среда – 5 юни. Екологичният празник се координира от Програмата на ООН за околна среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в най-голямата глобална платформа за популяризиране на действия, свързани с опазването на околната среда.

Навсякъде по света екосистемите са застрашени. От гори и сухи земи до земеделски земи и езера, природата, от която зависи съществуването на човечеството, достига повратна точка. Ето защо Световният ден на околната среда през 2024 г. се фокусира върху възстановяване качеството на земята, преодоляване на риска от опустиняване и изграждането на устойчивост под мотото „Нашата земя. Нашето бъдеще. Ние сме #GenerationRestoration”.

Успешното възстановяване на земята изисква подход, който използва знанията, стремежа и амбицията на  всички поколения. Всички хора в момента са част от първото поколение, което става свидетел на опустошителните ефекти от влошаването на състоянието на околната среда и последното, което предприема мерки за противодействие и е на път да постигне глобалните цели по отношение на климата и биоразнообразието. Ние можем да бъдем поколението, което най-накрая ще сключи мир със земята. Ние можем да бъдем #GenerationRestoration.

Тази година кампанията на РИОСВ – Пловдив включва разнообразни инициативи, целящи да се въвличат различни целеви групи и партньори:

1.      Открит урок на тема „Нашето поколение е отговорно за възстановяването на природата“ пред първокласници от  ОУ „Елин Пелин“, гр. Пловдив;

Дата на провеждане: 4 юни 2024 година.

 

2.      Работно посещение на ТЕЦ – гр. Пловдив за представяне на модернизираното оборудване оператора, съпътствано от информационна кампания, насочена към гражданите относно чистотата на атмосферния въздух в града, резултатите от провеждания мониторинг и ролята на промишлените замърсители;

Дата на провеждане: 5 юни 2024 година;

Партньорска организация: EVN България.

 

3.      Съвместна акция на екипите на РИОСВ – Пловдив, дирекция „Екология“ на община Пловдив и студенти от Биологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" по почистване на отпадъци и разделното им събиране под мотото „Отпадъците са ресурс“;

Място на провеждане на акцията: Крайречната пешеходна пътека и гористия терен между река Марица и Гребна база – Пловдив (Ловен парк);

Дата на провеждане: 5 юни 2024 година;

Партньорска организация: Община Пловдив.

 

4. Открит урок на тема "Природата е наша отговорност" с петокласници от ОУ "Отец Паисий", гр. Асеновград

Дата на провеждане: 6 юни 2024 година;

Партньорска организация: Община Асеновград.

 

5.      Празник на околната среда на тема „Нашата земя. Нашето бъдеще“ в Аграрен университет – Пловдив, включващ посещение на опитни полета за биологично земеделие, микроскопски наблюдения, рисуване на авторски торбички за многократна употреба с ученици от СУ „Св. Софроний Врачански“;

Дата на провеждане: 7 юни 2024 година;

Партньорски организации: Аграрен университет – Пловдив и СНЦ „Зелени Балкани“.

Документ за изтегляне: Брошура за Световния ден на околната среда – 2024 (български език)

Посетете https://www.worldenvironmentday.global/ за достъп до информационни ресурси, последни актуализации, истории, новини и съвети