Други
  2024
  2023
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010

Обявления

Съобщение за обществено обсъждане на ДОВОС за ИП: Завод за производство на алуминиеви слитъци, с. Стряма, с възложител: ЛЕНАССО ЕООД
27.05.2024

На 28.06.2024 г. от 17:30ч. в сградата на читалище „Христо Ботев“ с. Стряма, се организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение: „Завод за производство на алуминиеви слитъци“, в имот 088079 (нов идентификатор 70010.88.79), землището на с. Стряма, община Раковски, област Пловдив, с възложител: „ЛЕНАССО” ЕООД,

Докладът за ОВОС и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в Община Раковски и кметство с. Стряма, в РИОСВ-Пловдив, както и на интернет страницата на РИОСВ-Пловдив в ключова тема Превантивна дейност/ОВОС и ЕО/Доклади по ОВОС и на интернет сайт: https://ecoconsultbg.com, раздел „Обяви“.
 
Писмени становища могат да се предоставят в Община Раковски, Кметство с. Стряма, РИОСВ Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. Обявата е публикувана на сайта на Възложителя.