Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив отличи научните разработки на трима млади учени
27.05.2024

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив, Ивайло Йотков отличи авторите на три проекта, представени в рамките на шестнадесетата конференция за студенти и млади учени „Екологията – начин на мислене – 2024“ за научно-изследователската им работа в областта на околната среда. Това са:

Ø  Никол Пашалиева, научен проект „Оползотворяване на странични продукти, получени при производството на растителни масла за хранителни цели“, ВУЗ: Лесотехнически университет;

Ø  Стефан Петров, научен проект „Игровизация на учебния процес при изучаване на биоразнообразието, състоянието и опазването на екосистемите“, ВУЗ: Институт по микробиология – БАН;

Ø  Теодор Четалбашев, научен проект „Популационни характеристики на обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis) в гр. Пловдив“, ВУЗ: ПУ "П. Хилендарски".

В конференцията бяха представени общо 21 проектни разработки на млади специалисти към университети и научни организации от цялата страна. Тя беше съпътствана от изложба от научни постери, както и от традиционния фотоконкурс „Природата в кадър“.

От името на екипа на РИОСВ – Пловдив Ивайло Йотков поздрави организаторите на форума (Катедра „Екология и опазване на околната среда“ към Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, Студентския съвет към висшето учебно заведение, Екологичния студентски екип за творческо развитие и академични постижения „Есетра“) и всички участници и изрази увереността си, че даването на възможност на младите специалисти да представят своите научни разработки и да ги дискутират пред специализирана публика е важен аспект от тяхното образование, който изгражда умения за търсене, комбиниране на знания и намиране на ефективни решения на практика.

Той потвърди готовност от страна на екоинспекцията да сътрудничи по отношение на придобиването на практически опит и професионалната реализация на студентите и младите учени, както и продължаването на дългогодишното партньорство с висшите учебни заведения.