Други
  2024
  юни (8)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив защити лидерската си позиция на най-отворена към гражданите държавна администрация в областта
21.05.2024

 

За трета поредна година Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) е оценена на първо място сред държавните и общински институции в Пловдивска област за най-добри практики при предоставянето на достъп до обществена информация на гражданите.

Това показва резултатът от гражданския одит на активната прозрачност 2024 година – независимо проучване на неправителствената организация „Програма достъп до информация“, която ежегодно оценява по над 80 индикатора всички 560 административните структури в системата на изпълнителната власт институции в страната дали изпълняват задълженията си по ЗДОИ за активно публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Високото признание е резултат от системни и целенасочени ежедневни усилия на ръководството и на целия екип на екоинспекцията да представят пълна, обективна и навременна информация на гражданите. Ръководството на институцията изхожда от убеждението, че прозрачността, откритостта и отчетността са фундаментални принципи, които гарантират, че провежданите от нея дейности и административни процедури се упражняват в интерес на обществото и че гражданите могат да участват активно и информирано в тях.

От екоинспекцията оценяват различните ползи от прозрачността за обществото и за самата институция като изключително значими. Публикуването на информация и предоставянето й по реда на Закона за достъп до обществена информация позволява на различните групи заинтересовани страни да следят действията и решенията на РИОСВ – Пловдив, като това създава по-голямо доверие в администрацията. Когато процедурите и резултатите са публично достъпни и са подложени на обществено наблюдение работата се оптимизира и най-често това води до по-високо качество на предоставяните административни услуги. Не на последно място прозрачността осигурява механизми за идентифициране на неправомерни действия, както и предотвратява рисковете от корупция и злоупотреби.

Линк към рейтинга на активната прозрачност на институциите в Пловдивска област: https://data.aip-bg.org/surveys/5KSE24/rankings?d=Y®ion=PLOVDIV

Линк към рейтинга на активната прозрачност на всички 560 институции в страната: https://data.aip-bg.org/surveys/5KSE24/comparative-rankings