Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив отбелязва 32-годишнината от създаването на екологичната мрежа „Натура 2000“
09.05.2024

На 21 май се навършват 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) - най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Отбелязването на Европейския ден на „Натура 2000“ демонстрира желанието за постигане на качествена комуникация, добър диалог и съгласуваност при представянето на националните и регионални политики, свързани с опазване на биологичното разнообразие и подобряването на природозащитното състояние на естествените местообитания между различни групи заинтересовани страни и обществеността.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) отбелязва Европейския ден на екологичната мрежа с няколко инициативи, чрез които представя пред обществеността и младите хора политиката на управление на защитените зони и биологичното разнообразие, предмет на защита, като по този начин цели да повиши ангажираността с тяхното опазване.

На 8 май 2024 година, от 10:30 часа,  зала на Регионален природонаучен музей – Пловдив – Официално откриване с песни и танци на изложба на макети и артинсталации, изработени от рециклирани и природни материали и вдъхновени от биоразнобразието в двора на Детска градина „Чучулига“ – Пловдив. Произведенията ще бъдат представени допълнително и в социалните мрежи чрез специално изработена видеопрезентация. Пловдивчани и гости на града ще имат възможност да я разгледат до 5 юни 2024 година – Световен ден на околната среда. Партньорска организация: ДГ „Чучулига“, РПНМ – Пловдив, БДЗП

На 21 май 2024 година, от 9:00 часа, Фоайе в административната сграда на РИОСВ – Пловдив - Изложба, посветена на защитена зона „Река Марица“ по Директивата за хабитатите. Зоната ще бъде представена като важен биокоридор, свързващ зоните в цяла южна България, но и като природна територия, която предоставя възможност за спорт и рекреация. Първата част от изложбата ще бъде информационна. Втората й част ще бъде фотографска и ще представя атрактивни кадри от съвместни  акции по почистване на зоната  с каяци и от провеждани водни слаломи. Партньорска организация: Воден клуб „Пловдив“.

На 21 май 2024 година, от 11:00 часа, Информационен център на РИОСВ  - Лекция и дискусия с членовете от 10 и 11 клас на Клуба по природни науки при Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – Пловдив. Темата е „Екологичната отговорност на бизнеса“ и ще се представи дългогодишната инициатива в подкрепа на биоразнообразието и по-конкретно опазването на популацията на белия щъркел в Югоизточна България на EVN България с акцент върху добрите практики в зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“ – обезопасяване на щъркелови гнезда и ел. кабели, др. Партньорска организация: EVN България.

Пловдивска област се отличава с изключително богато биологично разнообразие. За опазването му на територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив са обявени 33 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, като 12 от тях са защитени зони, обособени за опазване на дивите птици. Принципът за управление на екомрежата  е, че човек и природа работят най-добре в партньорство помежду си. Този принцип има много предимства както за опазване на природата, така и за хората, които живеят и работят в селски райони. „Натура 2000“ на практика е техен съюзник, способстващ за запазване на икономическата жизнеспособност и социалната структура на много от селските райони. Тя предоставя редица възможности за икономическа диверсификация и вътрешни инвестиции.