Други
  2024
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол при провеждането на конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция КОС, отдел УООП
08.05.2024

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ

от 08.05.2024г. при провеждането на конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция КОС, отдел УООП по Заповед № РД-98 от 08.04.2024г. на Директора на РИОСВ - Пловдив
           
            Комисията установи, че от допуснатите кандидати няма явили се за провеждане на теста, поради което взе единодушно решение никой от кандидатите да не бъде допуснат до интервю.
            При липса на допуснати до интервю кандидати комисията приема, че окончателни резултати не могат да бъдат оформени и класиране не може да бъде извършено, тъй като никой от кандидатите не се е представил успешно, поради което и на основание чл. 47 от НПКПМДСл конкурсната процедура приключва без класиране.
 
Председател на комисията: /п/