Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

По предписание на РИОСВ – Пловдив са почистени 85 тона отпадъци от нерегламентирано сметище при с. Йоаким Груево
24.04.2024

Ден след като изтече срокът на даденото на кмета на община Стамболийски предписание за почистване на нерегламентирано сметище при с. Йоаким Груево, екип на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) провери на място дали то е изпълнено.

Последващият контрол установи, че от общината са почистили доскоро силно замърсения терен край река Въча, като са извозили струпаните отпадъци на регламентирано за целта място. При проверката са представени кантарни бележки, удостоверяващи предаването на около 85 тона боклук в Регионалното депо за битови отпадъци в с. Цалапица.

Експертите на РИОСВ – Пловдив установяват замърсяването на 19 април при извършване на планов обход на населеното място за проверка дали кметът изпълнява вменените му от Закона за управление на отпадъците задължения. Тогава те са прегледали щателно всички входно-изходни пътища към село Йоаким Груево, районите на бившето селско сметище и на гробищния парк, коритото и бреговете на река Въча и други. В североизточния край на селото, на около 300-400 метра от последните къщи, по черен полски път, водещ покрай десния бряг на река Въча екоекспертите установяват нерегламентирано замърсяване с отпадъци на терен с приблизителна площ 1,5 – 2 дка. Отпадъците са от смесено-битов характер – пластмасови и хартиени опаковки, бутилки, найлонови торбички, туби от минерална вода, дрехи, части от мебели, смесени строителни отпадъци, стари автомобилни гуми, биоразградими отпадъци (клони и листа) и т.н. Незабавно на кмета е дадено предписание до три дни да почисти нерегламентираното замърсяване с отпадъци и да предприеме мерки, така че да не се допуска това да се случва отново.

Екоинспекцията тази година вече e съставила един акт за установяване на административно нарушение на кмета на община Стамболийски поради нерегламентирано струпване на отпадъци, като това е констатирано отново в село Йоаким Груево.

Екипи на РИОСВ – Пловдив продължават да проверяват по график територията на всички населени места на контролираната от нея територия за незаконни сметища, а при нарушения предприемат предвидените в екозаконодателството административнонаказателни мерки спрямо градоначалниците.

 

Снимки: преди и след изпълнението на предписанието