Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Учениците от ЧОУ „Слънчев лъч“ научиха как се пречистват отпадъчните води на град Пловдив
02.04.2024

По повод Световния ден на водата учениците от пети, шести и седми клас от Частно основно училище „Слънчев лъч“ разгледаха Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) в Пловдив - най-модерното подобно съоръжение в България. Посещението бе организирано със съдействието на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), а в ролята на домакин беше усмихнатият и отдаден на работата си екип на „ВиК“ ЕООД – Пловдив.

Ръководителят на ГПСОВ - Пловдив, инж. Николай Михалков, посрещна любопитните ученици и им представи по достъпен и интересен начин процеса на пречистването на отпадъчните води и неговото значение и важност за благосъстоянието на цялото общество и ползите за околната среда. Благодарение на извършените реконструкции на сложното хидротехническо съоръжение, съвременната база, апаратура и най-нови технологии в съответствие с всички изисквания, поставени от европейското екозаконодателство, пречистената отпадъчна вода от канализацията на Пловдив и околните села се зауства в река Марица с такова качество, което е безопасно за водните обитатели и хората.

На децата беше предоставена възможността да разгледат микробиологичната лаборатория на ГПСОВ – Пловдив. Те се впечатлиха изключително много да наблюдават под микроскоп водна проба от отпадъчни води и организмите в нея.

Учителите Пенка Иванова и Йордан Лулин също останаха удовлетворени от учебното посещение. Те са уверени, че техните възпитаници вече разбират в дълбочина както процеса на пречистване, така и значението на водата като най-ценен ресурс.

„Осъзнаването на важността от изграждането на навици и отношение, свързани с опазването на природата и в частност водата е един от приоритетите на ЧОУ „Слънчев лъч“, споделя г-жа Иванова. За да запали интереса на възпитаниците си, тя представя философски темата за кръговрата на водата пред тях:  “Всичко се върти”, е казал някога мъдрецът. Това важи особено много и за водата и нейния вечен кръговрат. Водата е стара, колкото света - същата вода, която тече от нашите кранове, е водата, която са пили динозаврите, в която някой се е къпал преди 100 години, която миналата есен се е стичала след дъжда в канавката и от която ежедневно се нуждаем, за да задоволим разнообразните си нужди. Длъжни сме да я опазваме и пречистваме, защото тя ще бъде тук, дори след като нас вече ни няма“.