Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Студенти придобиха ценни познания за контрола и мониторинга на околната среда
01.04.2024

Студентите от специалности „Екология“ и „Фармацевтични биотехнологии“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ заедно с ръководителката си, доц. Гечева, участваха в двучасова лекция в Информационния център на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив).

Събитието беше фокусирано върху темата "Контрол и мониторинг на околната среда", която бе представена от експерти на институцията. Четвъртокурсниците бяха запознати с ключовите понятия и методи за измерване и анализ на качеството на въздуха, водата, почвата и биоразнообразието. В изнесената пред младите хора информация беше съчетана собствената им професионална експертиза с практически примери и казуси от територията на пловдивската екоинспекция.

Подробната презентация беше посветена на значението на систематичния контрол и мониторинг за опазване на компонентите на околната среда, вземането на информирани решения за предотвратяване на замърсяването, осигуряване на устойчивост на екосистемите и ресурсите.

След лекцията студентите имаха възможност да зададат въпроси и да споделят свои мнения, което допринесе за активно ангажиране и дебат върху темата. Директорът на РИОСВ – Пловдив се ангажира да продължи провеждането на образователни инициативи, насочени към бъдещи колеги еколози.