Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Членовете на ученически клуб „Изследователи“ участваха в дискусия за въздействието на климатичните промени върху водите
15.03.2024

Учениците от клуб „Изследователи“ при пловдивското СУ „Димитър Матевски“ участваха в открит урок и дискусия по темата за въздействието на климатичните промени върху водните ресурси. Повод са предстоящите на 22 и 23 март Световен ден на водата и Световен ден на метеорологията, а причината – огромният интерес и неподправеното любопитство на четвъртокласниците към едно от най-големите предизвикателства на нашето съвремие – опазването на природата в условията на променящ се климат.

Като модератори, по инициатива на ръководителя на клуба Богдана Андонова и директорката на школото Мариана Златанска, бяха поканени представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и Института за изследвания на климата, атмосферата и водите при БАН (ИИКАВ - БАН).

Пред младите изследователи бяха изнесени актуални данни на Междуправителственият панел за климатични промени, сочещи, че приблизително половината от населението на света изпитва сериозен недостиг на вода поне през част от годината, като се очаква тези числа да се увеличат вследствие от изменението на климата и нарастването на населението. Използваемата прясна вода представлява едва 0,5% от водата на Земята, като климатичните промени сериозно намаляват това количество. Учените алармират, че изменението на климата, увеличаването на населението и нарастващият недостиг на вода ще окажат сериозен натиск върху осигуряването на храна в световен мащаб, тъй като по-голямата част от използваната прясна вода, средно около 72%, се използва за нуждите на селското стопанство.

Най-интересната част от открития урок беше представянето на изследванията на мисията на българските полярни експедиции и научните им изследвания от страна на Надежда Шопова, главен асистент от отдел „Климат“ в ИИКАВ – БАН, която поднесе сериозната научна информация за регистрираните изменения на климата през последните десетилетия. Използвайки нестандартен подход беше предизвикана спонтанна дискусия за отражението на промените в климата върху кръговрата на водата и достъпа до чиста вода, върху честотата на екстремни явления като наводнения и засушавания, както и възможните мерки за адаптация и намаляването на риска.