Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Благотворителен търг осигурява гнездилки за пернатоногата кукумявка в Белочерковски рид
06.03.2024

През месец февруари по инициатива на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и като финална част от артпроекта „Повратна точка“ на абстрактната художничка Диана Димова – TRAXI, бе проведен благотворителен търг с природозащитна кауза.

„Плетеницата на живота“ – абстрактна картина, изобразяваща решенията в нашия живот, бе избрана от художничката за благотворителна кауза, целяща подпомагане дейностите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Радослав Коцев е новият собственик на картината, а по време на търга бяха събрани допълнително средства от дарения.

Общо 780 лева, събрани в рамките на инициативата, ще бъдат използвани за дейности, свързани с пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) – един от десетте вида совоподобни птици, които се срещат у нас. Пернатоногата кукумявка е високопланински вид, приоритетен за опазване и защитен на територията на цялата страна, вписан в категорията „уязвим“ на Червената книга на Република България. Видът се приема като индикатор за състоянието на старите гори и дейностите имат за цел да предоставят повече информация за състоянието на вида в района и да дадат насоки за неговото опазване.

Със събраните средства ще бъдат изработени и поставени гнездилки в района на Белочерковския рид в Западни Родопи. Територията попада в границите на защитена зона по Директивата за птиците „Персенк“, където един от приоритените за опазване видове е именно пернатоногата кукумявка. Персенк е една от важните територии в страната, осигуряваща специфични гнездови местообитания за вида. Въпреки това, подробна информация за разпространението му на територията на Белочерковски рид липсва. Целта на дейността е да се проучи дали поставянето на гнездилки би стимулирало загнездването на вида, а резултатите ще послужат за подпомагане на пернатоногата кукумявка и в други части от ареала й на разпространение в страната.

На по-късен етап и след установяване на заети от вида гнездилки, ще бъде поставен и фотокапан, който ще ни позволи да съберем любопитни данни и моменти от гнездовия цикъл на пернатоногата кукумявка.

Всичко за артпроекта „Повратна точка“ на Диана Димова – TRAXI може да намерите тук: https://traxi-art.com/solo-exhibition-diana-dimova-traxi-in-plovdiv/