Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив одобри изграждането на кариера за добив на строителни материали в Момино село
05.03.2024

Със свое Решение по оценка въздействието върху околната среда директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) одобри осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 218 дка“ в землището на с. Момино село, община Раковски с възложител „Адванс“ ООД.

Процедурата за това инвестиционно предложение е започнала през 2018 г., а докладът по ОВОС е връщан на възложителя неколкократно от РИОСВ – Пловдив.

Решението беше взето след проведено на 27 февруари 2024 година заседание на Екологичния експертен съвет към РИОСВ – Пловдив. Докладът по ОВОС бе обсъждан детайлно в продължение на часове от представителите на специализирани ведомства, (институции от местната и държавната власт), фирмата-възложител и експертите, изготвили доклада и бе приет с мнозинство. В тридневния, предвиден от закона срок, срещу гласуваното проекторешение не са депозирани писмено мотивирани особени мнения от никоя от компетентните институции.

В решението по ОВОС са предвидени редица условия и мерки, които трябва да се вземат задължително предвид при разработването на проекта за транспортната схема за движение на камионите, рекултивацията на засегнатите земи, водовземането на подземни води, добива над статичното водно ниво, при бъдещата експлоатация на кариерата с цел минимизиране на запрашаването, шума и пр. негативни въздействия.

Всички заинтересовани могат да се запознаят с решението на РИОСВ - Пловдив, което е публикувано на сайта на инспекцията на следния линк: https://plovdiv.riosv.com/files/_documents/RESHENIE_1_I_24_OVOS.pdf