Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив разпредели количествата билки под специален ограничителен режим за 2024 година
29.02.2024

 

Със своя заповед директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) разпредели количествата билки под специален режим на опазване и ползване за 2024 година на територията на екоинспекцията.

В институцията са постъпили две заявления за изкупуване на билки под специален режим от страна на билкозаготвителни пунктове в с. Богдан и в с. Иганово, общ. Карлово. След направени проверки за тях е установено, че отговарят на изискванията и не са извършвали нарушения на специалния режим досега. Отпуснатите от Министерството на околната среда и водите количества са разпределени между тях, като видовете билки са следните: цвят червен божур, грудка червен божур, кори зърнастец елшовиден, цвят лечебна иглика, корен лечебна иглика, стрък лазаркиня, лист лудо биле, корен лудо биле, стрък лечебен ранилист, корен лечебен ранилист, корен решетка и стрък тлъстига лютива. Предстои билкозаготвителите да представят в РИОСВ – Пловдив информация за находищата, от които ще се събират растенията и списък на официално упълномощените билкосъбирачи.

Заповедта е издадена съгласно определените в Закона за лечебните растения правила и изисквания за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения. Тя ще бъде сведена до знанието на областния управител на област Пловдив, кметовете на общини на територията на РИОСВ - Пловдив, Регионалната дирекция по горите, териториалните поделения на държавните ловни и горски стопанства, като тези институции са длъжни да се съобразят с нея при изпълнение на задълженията им за издаване на позволителни за ползване на лечебни растения под ограничителен режим, като екоинспекцията ще осъществява контрол по спазването й.

Ограниченията не се отнасят за събирани за лични нужди билки в определените от Закона количества.