Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Резултати от теста на 27.02.2024 г. при провеждането на конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция КОС, отдел УООП
28.02.2024

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА

с резултати от теста, проведен на 27.02.2024г.

при провеждането на конкурс за длъжността Главен експерт в дирекция КОС, отдел УООП по Заповед № РД-17 от 22.01.2024г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

 

            Резултати от проведения тест:

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Брой получени точки

Оценка

1.

Мариана Янева

9

45

2,25

2.

Камелия Василева

14

70

3,50

            След като обобщи резултатите комисията констатира, че съгласно приетите критерии за оценяване на теста, няма кандидати, които са постигнали резултат над минималния, по смисъла на чл. 37, ал. 2 от НКПМДС, като резултатът отговаря на изискванията и критериите посочени в ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати от 07.02.2024г., поради което комисията взе единодушно решение никой от кандидатите да не бъде допуснат до интервю.

            Тъй като се установи, че никой от явилите се кандидати не се е представил успешно, на основание чл. 47 от НПКПМДСл конкурсната процедура приключва без класиране.

            Не са се явили за решаването на теста следните кандидати: няма

 

Председател на комисията: /п/