Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Резултати от теста на 27.02.2024 г. при провеждането на конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция КОС, отдел УООП
28.02.2024

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛА

с резултати от теста, проведен на 27.02.2024г.

при провеждането на конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция КОС, отдел УООП

           

Резултати от проведения тест:

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.

Ангел Данчев

5

1,25

2.

Памела Енчева

5

1,25

3.

Петър Петков

11

2,75

4.

Даяна Атанасова

15

3,75

5.

Камелия Василева

8

2,00

           

След като обобщи резултатите комисията констатира, че съгласно приетите критерии за оценяване на теста, има кандидати, които са постигнали резултат над минималния, по смисъла на чл. 37, ал. 2 от НКПМДС, като резултатът отговаря на изискванията и критериите посочени в ПРОТОКОЛ за допуснатите и недопуснатите кандидати от 07.02.2024г. и тъй като същите са издържали теста, комисията взе единодушно решение да бъдат допуснати до интервю кандидатите, както следва:

           № по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.

Даяна Атанасова

15

3,75

           

Успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 29.02.2024 г.  от 10:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, ет. 2, „Информационен център". Същите следва да представят документ за самоличност.

          

 

  Не са допуснати до интервю следните кандидати:

№ по ред

Кандидат

Брой верни отговори

Резултат

1.                   

Ангел Данчев

5

1,25

2.                   

Памела Енчева

5

1,25

3.                   

Петър Петков

11

2,75

4.                   

Камелия Василева

8

2,00

           

Не са се явили за решаването на теста следните кандидати:

№ по ред

Кандидат

1.                   

Даниела Разпопова

2.                   

Наташа Съботинова

3.                   

Илина Бесалева

 

Председател на комисията: /п/