Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Честваме Световния ден на влажните зони
02.02.2024

На днешния 2 февруари отбелязваме Световния ден на влажните зони. Мотото тази година е "Влажните зони и благосъстоянието на хората", което подчертава колко взаимосвързани са влажните зони и човешкият живот.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Те може да са блата, торфища, мочурища, открити водни площи и др. Тези изключително продуктивни екосистеми осигуряват на хората препитание, вдъхновение и устойчивост.

Всички аспекти на човешкото благосъстояние са свързани с доброто състояние на влажните зони по света. Международни изследвания показват, че от 1700 година досега близо 90% от влажните зони в света са деградирали, а човечеството губи влажни зони три пъти по-бързо в сравнение със загубата на горите. Влажните зони са критично важни екосистеми, които допринасят за биоразнообразието, смекчаването на изменението на климата и адаптирането му, наличието на прясна вода, развитието на световната икономика. Необходимо е спешно да повишим националната и глобалната осведоменост относно влажните зони, за да обърнем тенденцията на бързата им загуба и да насърчим действия за опазването и възстановяването им.

Екологичният празник се чества от 1997 г. с решение на Постоянния комитет на Рамсарската конвенция, прието през октомври 1996 година. Целта е да се повиши информираността на международната общност за значението на тези ценни зони за хората и за планетата.

България е сред първите страни, присъдили се към Конвенцията, която е в сила от 24 януари 1976 година. Политиката за опазване и устойчиво ползване на влажните зони в страната ни се изпълнява от Министерството на околната среда и водите и регионалните му структури. В списъка на Конвенцията за влажните зони България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 49912,43 ха.

Всеки от нас трябва да цени и пази влажни зони! Всяка влажна зона има значение! Всяко усилие си струва!

 

Документи за изтегляне:

Презентация „Влажните зони и хората. Животът се преплита“

Информация за влажните зони от световно значение в България (Рамсарските места) можете да намерите ТУК.