Други
  2024
  април (11)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив прекрати процедура по ОВОС за инсталацията за рециклиране на автомобилни гуми
19.01.2024

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) прекрати административното производство по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие процедура за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за рециклиране на отпадъчни автомобилни гуми, чрез иновативна безотпадна пиролизна технология 2-ро поколение за получаване на екологично чисто пиролизно масло, карбон, газ и стоманена тел“ в гр. Пловдив с възложител „ЕКО ЕНЕРДЖИ 50“ ООД.

Причина за това е недопустимост на инвестиционното предложение с изискванията на Наредбата № Н-4/02.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци и по-конкретно липсата на минимално отстояние от 500 метра между площадката на планираната инсталацията и редица обекти, подлежащи на здравна защита, което екоинспекцията е съгласувала с Регионалната здравна инспекция – Пловдив и Община Пловдив.

Решение за прекратяване № ПВ-1-П/2024 година е публикувано на сайта на РИОСВ - Пловдив - тук