Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив благодари на гражданите за изразената публична подкрепа
17.01.2024

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) благодари на гражданите от Местен инициативен комитет - Горнослав, Долнослав, Червен, Орешец, Добростан, както и на подкрепящите ги неправителствени екоорганизации – СНЦ „Зелени Балкани“, За Земята, „Зелени закони“ и Българска фондация „Биоразнообразие“ за заетата от тях принципна позиция по отношение работата на пловдивската екоинспекция и изразената публична подкрепа.

РИОСВ – Пловдив ще продължи да изпълнява задълженията си по осъществяване на превантивна и контролна дейност, прилагайки стриктно българското и европейско законодателство и в полза на природата - прозрачно и отчитайки позицията на гражданите и всички заинтересовани страни.