Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив благодари на гражданите за изразената публична подкрепа
17.01.2024

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) благодари на гражданите от Местен инициативен комитет - Горнослав, Долнослав, Червен, Орешец, Добростан, както и на подкрепящите ги неправителствени екоорганизации – СНЦ „Зелени Балкани“, За Земята, „Зелени закони“ и Българска фондация „Биоразнообразие“ за заетата от тях принципна позиция по отношение работата на пловдивската екоинспекция и изразената публична подкрепа.

РИОСВ – Пловдив ще продължи да изпълнява задълженията си по осъществяване на превантивна и контролна дейност, прилагайки стриктно българското и европейско законодателство и в полза на природата - прозрачно и отчитайки позицията на гражданите и всички заинтересовани страни.