Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ - Пловдив информира за нови изисквания към работещите със съдържащи флуор парникови газове физически и юридически лица
05.01.2024

 

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) информира за нови изисквания относно отчетността, свързана с флуоросъдържащите парникови газове (ФПГ).

От началото на 2024 година подаването на задължителните годишни отчети вече ще се извършва само по електронен път чрез Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. Тя е разработена в изпълнение на чл. 17г, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и се поддържа от Изпълнителната агенция по околна среда.

Годишните отчети за 2023 година следва да се подават до 31 март 2024 година след извършена регистрация в Информационната системата, която е достъпна на адрес: http://fpg.eea.government.bg. Входът в нея е възможен само за потребители, които разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП). В системата е публикувано и ръководство за задължените лица за използване на Информационната система.

Задължените лица  съгласно Наредба № 1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газовеса следните:

  • дистрибутори на ФПГ;
  • дистрибутори на оборудване, заредено с ФПГ, което не е херметически затворено;
  • ползватели на ФПГ;
  • преработватели на ФПГ;
  • оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, стационарно противопожарно оборудване, хладилни устройства на хладилни камиони и ремарката, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, електрическа комутационна апаратура, оборудване, което съдържа разтворители, основани на ФПГ.

Задължените лица, неподали в срок годишен отчет за предходната година подлежат на санкции, предвидени в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

При проблеми, свързани с работата на системата, можете да пишете на следните електронни адреси: [email protected] , [email protected] и [email protected] или да се обадите на телефон 02/940 64 12.