Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Подаване на Годишни отчети за флуорсъдържащи парникови газове
02.01.2024

Считано от 01.01.2024 г. стартира функционирането на Информационната система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове в изпълнение на чл.17г, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух. Регистрацията в Информационната система е задължителна за следните лица:

-          Дистрибутори на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ);
-          Дистрибутори на оборудване заредено с ФПГ;
-          Ползватели на ФПГ;
-          Преработватели на ФПГ;
-          Оператори на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, стационарно противопожарно оборудване, хладилни устройства на хладилни камиони и ремарката, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, електрическа комутационна апаратура, оборудване, което съдържа разтворители основани на ФПГ;
Годишните отчети за 2023 г. следва да се подават  по електронен път след извършена регистрация в Информационната системата, която е достъпна чрез официалната интернат страница на ИАОС на адрес: http://fpg.eea.government.bg. Срокът за подаване на Годишните отчети за 2023 година е до 31 март 2024 г.