Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив проведе лекция за чистия въздух в началото на активния отоплителен сезон
08.12.2023

 

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда посрещнаха студенти от биологическия и химическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ в автоматичната измервателна станция „Каменица“, където проведоха изнесена лекция за качеството на атмосферния въздух.

Младите специалисти се запознаха със следените показатели, използваната измервателна апаратура, методиката, по която се извършва анализът на резултатите. Акцент в лекцията бе поставен върху изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и европейското законодателство, задълженията и правомощията на държавната, местната власт и бизнеса, политиката по опазване качеството на въздуха и възможните мерки за постигане на доброто му състояние.

Вниманието на студентите специално беше насочено към основните източници на замърсяване с фини прахови частици в града  -  битовото отопление, интензивния автомобилен трафик, строителството, както и към приноса, който домакинствата могат да имат за намаляването на негативното въздействие. Повишаването на измерените концентрации на фин прах е характерен за града процес през есенно-зимния сезон и особено в мъгливи дни като днешния с ниска скорост на вятъра. Разумният избор на начини за отопление, пестенето на енергия, използването на алтернативни и устойчиви начини на придвижване са част от възможностите да противодействаме и да се погрижим не само за здравето си, но и за природата. Комбинацията от прилагането на целенасочена местна политика и засилен контрол, е начинът да се ограничи замърсяването на въздуха и да се редуцира стойността на измерените показатели за качество, така че те да бъдат в рамките на определените от закона норми за опазване на човешкото здраве.

Освен че е образователна, инициативата на РИОСВ - Пловдив има за цел да насочи вниманието на всеки жител на областния град към личната му отговорност по отношение качеството на въздуха в областния град.