Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив наложи глоби и санкции за над 24 000 лева на нарушители през ноември
05.12.2023

През ноември Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) наложи имуществени санкции и глоби за над 24 000 лева на физически и юридически лица, нарушили екологичното законодателство чрез наказателни постановления или сключени споразумения с тях.

Вследствие на осъществяваната активна контролна дейност, през месеца експертите на екоинспекцията дадоха 23 предписания и съставиха 7 акта.  Сред нарушителите са две предприятия в гр. Първомай - оператор на когенерационна централа, който не е провел две последователни години изискуемите собствени периодични измервания по отношение на атмосферния въздух, както и консервно предприятие, изпускало отпадъчни газове с концентрация на азотни оксиди над нормите. Акт е съставен на концесионер  на кариера за добив на мрамор от находище край с. Куртово Конаре за установено емитиране на прахообразни вещества в атмосферата при извършваната обработка на добития материал. На предприятие за млекопреработка в гр. Стамболийски от екоинспекцията са изпратили покана за налагане на текуща месечна санкция, след като инспекторите са установили превишение на нормите за допустими емисии на азотни оксиди.

На две дружества са съставени актове за нарушаване разпоредбите на закона за водите, след като служители на РИОСВ – Пловдив са установили неспазване на условия в издадените разрешителни за заустване - отклонения от заложените индивидуални норми, както и неосигурен безопасен и постоянен достъп на контролни органи до пункт за извършване на собствен мониторинг.

Екоекспертите са установили нередности при две фирми, извършващи дейности с отпадъци – едната не е представила информация за извършен трансграничен превоз на отпадъци, а другата извършва дейност, без да има надлежно издаден разрешителен документ.

Дружество за търговия с консумативи и аксесоари за наргилета също е сред установените нарушители на екологичното законодателство, внасяйки химични вещества и смеси извън ЕС, без да е извършена регистрация съгласно европейския регламент REACH.