Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив набира кандидати за длъжността "чистач-хигиенист"
29.11.2023

  

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ПЛОВДИВ
НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ"
(по реда на ПМС № 66/1996г.)
 
1.                  Основни задължения на длъжността: Почистване и дезинфекциране на стаи, санитарни възли, коридори и други помещения.
 
2.                  Изисквания към кандидатите:
 
- Образование/степен: средно
- Професионален опит: не се изисква
 
3.                  Размер на работната заплата, определен за длъжността: 50 % от минималната работна заплата за страната.
4.                  Продължителност на работното време: непълно - 4 часа.
 
5.                  Необходими документи при кандидатстване:
 
- Заявление за участие в подбор – образец /получава се от деловодството при подаването на документи/;
- Копия от документ за завършено образование;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /ако има такъв/;
- Автобиография;
- Други документи, свързани с длъжността.
 
Срок за подаване на документи: 28.12.2023г. включително.
 
Място за подаване на документите: В сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, бул. “Марица”122, етаж 2 - Център за административно обслужване - всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.
 
 
Подборът ще се проведе по документи, като само одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени по телефона за мястото, датата и часа за провеждането на събеседване.