Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Съдът потвърди окончателно наложена имуществена санкция на община Пловдив за превишения при депонирането на отпадъци
15.11.2023

 

Административен съд - Пловдив потвърди окончателно издаденото наказателно постановление на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) с наложена имуществена санкция в размер на 12 000 лева на община Пловдив за превишен капацитет на  депонирания отпадък в Клетка № 2 на депо за неопасни отпадъци в с. Шишманци, общ. Раковски.

Санкцията ще трябва да се заплати от община Пловдив, тъй като администрацията е оператор на площадка „Депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по закрит способ“ и титуляр на комплексно разрешително, издадено през 2009 година от Министъра на околната среда и водите.

Нарушението е установено от екоинспекцията при извършена планова проверка  на 11 октомври 2022 година, за датите и обхвата на която операторът е бил предупреден предварително съгласно действащото законодателство. При осъществения контрол е взет предвид представения от общината Годишен доклад за изпълнение на дейностите по комплексното разрешително за 2021 година, данни за депонираните отпадъци и общото натрупано количество в Клетка № 1 и Клетка № 2 на депото, резултати от извършено геодезическо заснемане, извършено в началото на 2022 година. Констатирано, че Клетка № 1 е запръстена, откосирана и в нея не се извършва депониране на отпадъци. Депонирането на отпадъци се извършва само в Клетка № 2, в която свободният обем е напълно изчерпан, а капацитетът е превишен с над 68 000 тона, което представлява нарушение на условие от комплексното разрешително.

На база констатираното при проверката РИОСВ – Пловдив на 9 декември 2022 година е съставила на община Пловдив акт за установяване на административно нарушение, а на 15 февруари 2023 година е издала наказателно постановление с наложена санкция от 12 000 лева. Постановлението е обжалвано от общинската администрация последователно пред две съдебни инстанции, като Административен съд – Пловдив се произнася на 10 ноември 2023 г. в полза на екоинспекцията, като потвърждава окончателно наложеното от нея административно наказание.

В комплексното разрешително на депото за неопасни отпадъци в с. Шишманци са предвидени още 2 клетки за депониране. Клетка № 3 вече е изградена и въведена в редовна експлоатация, като за нея ДНСК – София е издала разрешение за ползване на 15 май 2023 година. Клетка № 4 все още не е изградена.