Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Извлечение от протокол с резултати от теста при провеждането на конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция КОС, отдел УООП
31.10.2023

  

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
 
ОТ
 
ПРОТОКОЛ № 3 / 31.10.2023г.
 
от провеждането на конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите” в Регионална инспекция по околната среда и водите - град Пловдив, от заседание на комисията, назначена със Заповед № РД - 284 / 16.10.2023 г., на Директора на РИОСВ-Пловдив.
            Резултати от проведения тест:
           
            Кандидати издържали тест и допуснати до интервю:
№ по ред
Кандидат
Брой верни отговори
Резултат
1.
Мария Манастирли
17
4,25
2.
Петър Петков
16
4,00
3.
Таня Трифонова
15
3,75
Интервюто ще се състои на 31.10.2023г., от 14:00 часа, в сградата на РИОСВ – Пловдив, бул. „Марица“ № 122, ет. 2, „Информационен център“:
 
            Кандидати недопуснати до интервю:
№ по ред
Кандидат
Брой верни отговори
Резултат
  1.  
Гергана Велева
13
3,25
  1.  
Недка Илиева
12
3,00
 
            Кандидати, неявили се за решаване на тест:
№ по ред
Кандидат
  1.  
Марио Стоименов
  1.  
Цветелина Николова
  1.  
Николай Налбантов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
инж. Любка Караманова – Директор на дирекция КОС