Други
  2024
  юли (4)
  юни (5)
  май (4)
  април (5)
  март (5)
  февруари (5)
  януари (2)
  2023
  2022

Обяви за работа

Списък на недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт - УООП
23.10.2023

 Препис - извлечение

 
от протокола на комисията, назначена със Заповед № РД-284 / 16.10.2023г. на Директора на РИОСВ-Пловдив
СПИСЪК
НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ
 
до конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция "Контрол на околната среда”, отдел “Управление на отпадъците и опазване на почвите”, съгласно чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора за мобилност на държавните служители:
            НЯМА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/
            инж. Л. Караманова – Директор на дирекция КОС