Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Студенти от Университета по хранителни технологии проведоха учебната си практика в РИОСВ – Пловдив
11.10.2023

Студенти от Университета по хранителни технологии – Пловдив проведоха учебната си практика в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив).

Четвъртокурсниците, специализиращи „Екология и контрол при производството на храните“ с ръководител доц. д-р Донка Танева днес посетиха Информационния център на пловдивската екоинспекция, където изслушаха лекция за дейността на институцията, нейната структура, основните й цели и мисия, прилаганото екологично законодателство. Основият фокус бе поставен върху осъществявания превантивен, текущ и последващ контрол върху обектите от хранително-вкусовата промишленост. След нея беше проведена дискусия със студентите по отношение на най-често срещаните проблеми при прилагане на екологичното законодателство, налаганите санкции, оценката на въздействието върху околната страна на нови инвестиционни намерения.

Възпитаниците на висшето учебно заведение проявиха интерес към възможността да проведат учебни стажове в РИОСВ – Пловдив, за да придобият повече практически умения в бъдещата си работа като еколози.