Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив даде 58 предписания за отстраняване на еконарушения през септември
10.10.2023

През септември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са извършили 129 планови и 33 извънредни проверки. Институцията се е отзовала и на получени 54 сигнали и жалби.

РИОСВ – Пловдив е провела мониторинг на качеството на атмосферния въздух, като е разположила мобилна автоматична станция в две населени места – планово в село Войводиново, община Марица и по повод сигнал за замърсяване от дейността на завод за производство на целулоза и хартия в града в гр. Стамболийски. Получените резултатите показват спазване на определените норми за основните показатели на въздуха.

През месеца служители на институцията са извършили и проверки по заповед на директора на Държавно горско стопанство - Карлово за нанесени щети от кафява мечка. Установени са вреди върху пчелини, лозови и овощни насаждения и е задействана процедура по изплащане на обезщетения на пострадалите лица.

Експертите са съставили актове на 8 нарушители и са дали 58 предписания за отстраняването на нарушенията на екозаконозателството. За неизпълнение на предписания за почистване на замърсени участъци от напоителен канал в землището на с. Поповица, както и за непредставяне на изискана справка за работата на съоръженията са съставени актове съответно на „Напоителни системи“ ЕАД и на фирма-производител на оранжерийни зеленчуци в гр. Първомай. Автобаза в гр. Пловдив и оператори на цех за изработка на метални конструкции в с. Труд и цех за производство на аксесоари за тенти и сенници в с. Войнодиново също са актувани поради нарушения на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Акт е съставен и на железопътна компания поради липса на разрешителен документ за третиране на отпадъци.

След проведен мониторинг на отпадъчните води и констатирани превишения на заложените в разрешителните емисионни ограничения, актове са съставени на производител на електроника в гр. Съединение и на консервно предприятие в с. Царацово. РИОСВ – Пловдив е наложила и имуществена санкция в размер на 5 500 лева на водноелектрическа централа в района на гр. Калофер за неподдържано качество на водата в съответствие с притежаваното разрешително за заустване.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив за периода са публикувани 367 документа. Основно тези документи касаят изготвени становища, решение за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони и околната среда, регистрационни документи и разрешителни за дейности с отпадъци, прессъобщения, касаещи различни аспекти от работата на институцията.

Септември бе изпълнен с множество активности с деца и млади хора, целящи повишаване на екологичното им самосъзнание. РИОСВ – Пловдив проведе кампании по случай Международния ден на чистия въздух за синьо небе, откриването на учебната година, инициативата „Да изчистим България заедно“, Европейската седмица на мобилността и Европейската нощ на прилепите.