Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив даде 58 предписания за отстраняване на еконарушения през септември
10.10.2023

През септември експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са извършили 129 планови и 33 извънредни проверки. Институцията се е отзовала и на получени 54 сигнали и жалби.

РИОСВ – Пловдив е провела мониторинг на качеството на атмосферния въздух, като е разположила мобилна автоматична станция в две населени места – планово в село Войводиново, община Марица и по повод сигнал за замърсяване от дейността на завод за производство на целулоза и хартия в града в гр. Стамболийски. Получените резултатите показват спазване на определените норми за основните показатели на въздуха.

През месеца служители на институцията са извършили и проверки по заповед на директора на Държавно горско стопанство - Карлово за нанесени щети от кафява мечка. Установени са вреди върху пчелини, лозови и овощни насаждения и е задействана процедура по изплащане на обезщетения на пострадалите лица.

Експертите са съставили актове на 8 нарушители и са дали 58 предписания за отстраняването на нарушенията на екозаконозателството. За неизпълнение на предписания за почистване на замърсени участъци от напоителен канал в землището на с. Поповица, както и за непредставяне на изискана справка за работата на съоръженията са съставени актове съответно на „Напоителни системи“ ЕАД и на фирма-производител на оранжерийни зеленчуци в гр. Първомай. Автобаза в гр. Пловдив и оператори на цех за изработка на метални конструкции в с. Труд и цех за производство на аксесоари за тенти и сенници в с. Войнодиново също са актувани поради нарушения на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Акт е съставен и на железопътна компания поради липса на разрешителен документ за третиране на отпадъци.

След проведен мониторинг на отпадъчните води и констатирани превишения на заложените в разрешителните емисионни ограничения, актове са съставени на производител на електроника в гр. Съединение и на консервно предприятие в с. Царацово. РИОСВ – Пловдив е наложила и имуществена санкция в размер на 5 500 лева на водноелектрическа централа в района на гр. Калофер за неподдържано качество на водата в съответствие с притежаваното разрешително за заустване.

За осигуряване на обществен достъп и публичност на информацията на интернет страницата на РИОСВ – Пловдив за периода са публикувани 367 документа. Основно тези документи касаят изготвени становища, решение за преценка вероятната степен на въздействие върху защитените зони и околната среда, регистрационни документи и разрешителни за дейности с отпадъци, прессъобщения, касаещи различни аспекти от работата на институцията.

Септември бе изпълнен с множество активности с деца и млади хора, целящи повишаване на екологичното им самосъзнание. РИОСВ – Пловдив проведе кампании по случай Международния ден на чистия въздух за синьо небе, откриването на учебната година, инициативата „Да изчистим България заедно“, Европейската седмица на мобилността и Европейската нощ на прилепите.