Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив се отзова на 85 сигнала на граждани през юли
07.08.2023

През юли експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) са извършили 124 проверки, а в институцията са постъпили 76 сигнала и 9 жалби от граждани, на които екипите са реагирали адекватно и своевременно.

За констатирани административни нарушения на екозаконодателството от страна на РИОСВ – Пловдив са съставени 7 акта. С нарушители са сключени 2 споразумения за прекратяване на административнонаказателни производства. Издадени са 2 наказателни постановления. Наложена е една санкция на оператор за констатирано наднормено замърсяване на въздуха.

Сред нарушителите на Закона за чистотата на атмосферния въздух, получили актове са предприятие за производство на велосипеди в с. Рогош, цех за производство на метални конструкции в с. Крумово, складова база за хранителни продукти в землището на с. Марково, предприятие за производство на пелети и мелница в Пловдив. Във връзка с постъпил сигнал за неприятна миризма от завод за производство на целулоза и хартия в гр. Стамболийски екип на екоинспекцията е извършил незабавна проверка, при която органолептично е усетена характерна миризма за производствената дейност в завода извън площадката на обекта. На дружеството е изпратена покана за съставяне на акт за нарушение на условие в издаденото комплексно разрешително.

Заради констатирано заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без необходимото за това разрешително на оператор на кравекомплексе е издаден акт за установено нарушение на Закона за водите. То е констатирано при проверка, извършена след постъпили сигнали.

Актове за нарушение Закона за управление на отпадъците са съставени на кмета на община Първомай, след като не е предприел нужните мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за целта места, както и на конна база в с. Царацово заради нерегламентираното изгаряне на отпадъци, което беше усетено и в гр. Пловдив.

През месеца екоекспертите са спасили 14 безпомощни птици от защитени от Закона за биологичното разнообразие видове - сова, бързолети, бели щъркели и лястовици. Въпреки редицата трудности и логистични предизвикателства, те са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора, където специалисти полагат най-подходящите грижи за тях.