Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив: Подаваните в екоинспекцията документи задължително трябва да бъдат подписани
26.07.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) обръща внимание на потребителите на административни услуги кои са задължителните атрибути, които трябва да са включени при кореспонденцията с институцията. Напомнянето се налага след зачестили случаи на некоректно подадени документи, в които най-често липсва подпис (собственоръчен или електронен) на заявителя.

Съгласно разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс и в случай, че в специален закон не е предвидено друго, когато документите се подават писмено (в деловодството, по електронна поща или чрез системата за сигурно електронно връчване), искането трябва да съдържа пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят предоставя електронен адрес съгласно Закона за електронното управление, мобилен или стационарен телефонен номер или факс, а когато е гражданин - ако разполага с такива. Когато заявителят е гражданин, може да предостави информация за наличие на персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване, ако разполага с такъв.

В случай, че искането се подава по електронна поща, то задължително е необходимо да бъде подписано чрез електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронното управление, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Когато писменото искане не е подписано и при съмнение дали то изхожда от посочения в него гражданин или организация, административният орган изисква неговото потвърждение със собственоръчен или електронен подпис в тридневен срок от съобщението за това. Ако това не бъде направено в срок, административното производство се прекратява.