Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Eксперти от РИОСВ-Пловдив конфискуваха незаконно изложени препарирани защитени животни от заведения в Пловдив
18.02.2010

Препарирани защитени животни откриха експерти от РИОСВ- Пловдив в две заведения при проверки, извършени по сигнал. В първото заведение в залата за посетители са били изложени горска ушата сова, обикновен мишелов и две лапи на кафява мечка. Във второто – препарирани екземпляри на дива котка и зеленоножка. Според Закона за биологичното разнообразие е забранено умишленото улавяне или убиване, преследване, притежаване, препариране и излагане на публични места на защитени от закона животни и птици.

В двете заведения наред с препарираните екземпляри са били изложени и трофеи от благороден елен и сръндак. В момента на проверката, в която участваха и представители на БДЗП и РДГ, не са представени документи за произхода на изложените екземпляри. Дадени са предписания на собствениците на двете заведения – Ангел Т. и Запрян Ч. да представят в инспекцията документи за регистрация на ловните трофеи. На двамата ще бъдат съставени актове за нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

Проверките на заведения и други обекти за публично излагане на препарирани защитени животни или разпознаваеми части от тях продължават. За това нарушение е предвидена глоба до 5000 лв. за физически лица и до 10 000 лв. за юридически лица.