Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив прекрати процедура по ОВОС за кариера за добив на варовици в землището на с. Тюркмен
04.07.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) прекрати образуваното административно производство по постъпило уведомление  за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на кариера за добив на варовици в концесионна площ „Орманите“ (244,179 дка)“ в землището на с. Тюркмен, община Брезово.  

Процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за това ИП е стартирала с постъпило Уведомление през м. август 2022 година в РИОСВ Пловдив.

До прекратяването на процедурата се е стигнало след поискана допълнителна информация от възложителите, свързана с хидрогеоложките условия и фактори, влияещи върху количеството и качеството на подземните води в района, която не е постъпила в срока, определен от инспекцията.

Решение за прекратяване № ПВ- 23-П/2023 година е публикувано на сайта на екоинспекцията - тук