Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Представители на РИОСВ – Пловдив, МВР, МЗ и неправителствения сектор обсъдиха общи действия за борба с престъпления срещу природата
29.06.2023

 

Днес, 29 юни, се проведе работна среща, на която бяха направени първи стъпки в координацията между различните институции за предприемане на бързи и ефективни действия при случаи на престъпления против природата. Неин инициатор беше Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) в рамките на проект „Живот за сокола“ по програма LIFE, а домакин - Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив). Освен тях участваха представители на новосформирания сектор „Престъпления срещу околната среда и дивата природа“ при Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), на отдел „Охранителна полиция“ при ОДМВР - Пловдив, на Икономическа полиция – Пловдив, на отдел „Здравеопазване на животните“ при Областна дирекция по безопасност на храните и на Регионалната дирекция по горите.

Фокус на срещата беше противодействието на незаконното използване на отрови в дивата природа  и тяхното вредно въздействие върху биоразнообразието. Д-р Волен Аркумарев от БДЗП представи случаи на подобни престъпления и най-честите мотиви за тях, като даде примери за разследването им от страната ни и други държави. От дружеството предоставиха на всяка институция по един специализиран комплект принадлежности за събиране и документиране на отровни вещества и примамки и други доказателства.

Обсъди се обнародваният през м. август 2021 година Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021 – 2030 година и по-конкретно - разработената система за организация на работа, контрол, взаимодействие и оперативност на държавните институции, неправителствения сектор и гражданите. Беше коментирано предстоящото сформиране на регионална междуведомствена работна група за територията на РИОСВ – Пловдив като част от изпълнението на една от целите в този план.

Проведената дискусия между участниците беше изключително ползотворна и насочена към реагирането при евентуални случаи на престъпления. В хода й бяха разменени контакти между тях и уточнени възможните алгоритми за бърз обмен на информация и координация, работата на терен, евентуалните трудности при разследването, както и необходимостта от обучения на представителите на специализираното звено. Редица практически предложения бяха дадени от гл. инспектор Трифон Бойчев от отдел „Престъпления срещу околната среда и дивата природа“ от ГДНП – секторът, отговорен за провеждане на оперативно-издирвателна, информационна, координационна и организационна дейност за превенция и противодействие на престъпления по чл. 235-239, 278в-278д, чл. 349 и чл. 352–354 от Наказателния кодекс.

Срещата завърши, като участниците изразиха готовност за ефективно взаимодействие между членовете на сформираната работна група и надежда тя да не се радва на богата практика.

Престъпленията срещу околната среда и дивата природа, в т.ч. незаконното отравяне на диви животни са една от причините за намаляване на биологичното разнообразие. Те представляват заплаха за околната среда, икономическото и социалното развитие и сигурността. Могат да доведат до изчезването както на биологични видове, така и да нанесат щети върху животновъдството, което е основен поминък в някои региони. Те се случват въпреки съществуващите регулаторни рамки - международни  конвенции, европейски и български правни инструменти.