Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

„Обитателите“ търсят по-добра среда в Пловдив
26.06.2023

Арт-проектът „Обитателите: в търсене на по-добра среда“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) гостува с изложба в Пловдив.

„Обитателите“ са скулптури, подобни на човешки форми, които „обикалят“ българските градове в търсене на най-чистата и приятна среда за живеене. Произведенията на изкуството започнаха своята обиколка от София и продължават да посещават успешните проекти, изградени със средства по ОПОС в страната. „Обитателите“ бяха снимани в пречиствателни станции, в компостиращи инсталации, в резервати и по обекти, изградени по програмата. Слязоха под земята, при подменените тръби на ВиК мрежите, возиха се в електрически автобуси, тролеи и трамваи, закупени със средства по ОПОС.

Направените фотографии съставиха експозиция, която се представя в различни градове в страната. Изложбата със снимки и самите „Обитатели“ гостуват в Пловдив до 30 юни, пред Изложбена зала „2019“ - Градска художествена галерия. Дотогава жителите и гостите на града могат да се снимат с атрактивните „Обитатели“, да видят фотографиите им в обектите, изградени по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в региона и да прочетат информация за постигнатите резултати от изпълнените проекти, близо до тях.

В област Пловдив се изпълняват 16 проекта по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, на обща стойност над 381 млн. лв. От тях ОПОС осигурява безвъзмездно над 292 млн. лв. Благодарение на програмата се доизграждат и рехабилитират водоснабдителните и канализационни мрежи на Пловдив и Асеновград, като средствата от ОП „Околна среда“ за инвестиции във водния сектор в областта, възлизат на над 247 млн. лв.

В сектор „Отпадъци“ по ОПОС са изградени компостиращи инсталации за разделно събрани и биоразградими отпадъци и за предварително третиране на битови отпадъци, които обслужват общо 11 общини.

За да гарантира подобряване качеството на атмосферния въздух в Пловдив, Оперативна програма „Околна среда“ финансира изпълнението на проект за подмяна на стари печки на дърва и въглища с екологосъобразни уреди за отопление. Над 1000 домакинства в града предстои да подменят своите печки на твърдо гориво с екологосъобразни отоплителни устройства.

Пътуващата експозиция предстои да бъде представена в градовете Стара Загора, Бургас, Варна и Русе.