Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив: Струпаните отпадъци до вододайната зона на Хисаря за премахнати
20.06.2023

При извършена проверка в гр. Хисаря вчера експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) установиха, че кметът на общината е изпълнил дадените предписания за почистване на нерегламентирано струпване на отпадъци.

Сигнал за нарушението, както и за местонахождението на замърсяването РИОСВ – Пловдив получи от представители на медиите миналия месец. При извършената проверка на място екоинспекторите установиха, че действително в землището на гр. Хисаря, в кв. „Момина баня“, в непосредствена близост до санитарно-охранителната зона на Водоем 2 има терен, замърсен със строителни отпадъци – бетон, тухли, керемиди, парчета асфалт, камъни и земна маса. Отпадъците бяха разположени на територията на два съседни имота - един частен и един, стопанисван от общината.

На кмета на община Хисаря беше дадено предписание в едномесечен срок (изтекъл на 18 юни) да почисти замърсените площи съгласно регламентираните в чл. 19 от Закона за управление на отпадъците свои задължения. Съгласно екозаконодателството всички градоначалници са длъжни да предотвратяват изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища, както и да организират почистването им.

При осъществения последващ контрол на 19 юни, експертите констатираха, че кметът на община Хисаря е изпълнил даденото предписание  - теренът е добре почистен, струпаните отпадъци са премахнати и предадени на дружество, притежаващо разрешително и необходимите мощности за събиране, извозване и третиране на неопасни строителни отпадъци съгласно сключен договор.

             Преди почистването

 

След почистването