Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Утвърдени са образци на декларации при извършване на разпоредителни сделки с имоти в землища със защитени територии
09.06.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив информира, че на 05 юни 2023 г. на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) е издадена Заповед на Министъра на околната среда и водите (Заповед № РД-406/05.06.2023 г.), с която са утвърдени образци на декларации по чл. 12, ал. 1 и по чл. 12, ал. 2 от ЗЗТ. Отговорност за попълване и подаване на декларациите имат задължените по закон лица - съответно прехвърлителите и приобретателите при извършване на разпоредителни сделки с поземлени имоти, попадащи в землище, в което има защитена територия.

Приобретателите на имоти декларират при прехвърлянето, че са запознати с режима на дейностите в защитената територия, като те е необходимо да уведомят регионалните органи на Министерството на околната среда и водите за настъпилата промяна на собствеността в 14-дневен срок от придобиване на правото на собственост.

 

Документи за изтегляне:

Заповед № РД – 406/05.06.2023г. на министъра на околната среда и водите и утвърдените с нея образци на писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ