Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив насърчава приоритетно използване на системата за сигурно електронно връчване
01.06.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) призовава потребителите на административни услуги при кореспонденцията си с институцията за използват приоритетно Системата за сигурно електронно връчване.

Използването й носи ползи за гражданите и бизнеса. С нея се работи лесно и удобно. Скъсява се времето за кореспонденция, избягват се технически грешки, спестяват се разходи за транспорт до екоинспекцията, хартия, тонер, куриерски и пощенски услуги.

Достъпът до системата се осъществява чрез уеб интерфейс http://edelivery.egov.bg. Не е задължитебно гражданите да притежават електронен подпис. Всеки потребител, който я използва, автоматично получава входящ номер от РИОСВ - Пловдив, чрез който впоследствие може да прави справки.