Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив насърчава приоритетно използване на системата за сигурно електронно връчване
01.06.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив) призовава потребителите на административни услуги при кореспонденцията си с институцията за използват приоритетно Системата за сигурно електронно връчване.

Използването й носи ползи за гражданите и бизнеса. С нея се работи лесно и удобно. Скъсява се времето за кореспонденция, избягват се технически грешки, спестяват се разходи за транспорт до екоинспекцията, хартия, тонер, куриерски и пощенски услуги.

Достъпът до системата се осъществява чрез уеб интерфейс http://edelivery.egov.bg. Не е задължитебно гражданите да притежават електронен подпис. Всеки потребител, който я използва, автоматично получава входящ номер от РИОСВ - Пловдив, чрез който впоследствие може да прави справки.