Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив отбеляза Международния ден на биологичното разнообразие с лекция и дискусия със студенти
22.05.2023

Студенти от първи, втори и пети курс, обучаващи се по специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Аграрен университет – Пловдив днес посетиха Информационния център на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив). Те бяха ръководени от техните преподаватели проф. Диана Кирин и гл. асистенти д-р Кузманова и д-р Шукерова. Експерти на екоинституцията изнесоха лекция, с която запознаха младежите с функциите, целите и организацията на работа на екоинспекцията с фокус върху дейностите по опазване на биологичното разнообразие. Студентите се запознаха с различни аспекти – от ползването на биоресурси до прилагането на Конвенцията за международна търговия с диви растителни и животински видове и осъществяването на контрол съгласно Закона за генетично модифицираните организми.

Лекцията беше последвана от дискусия с акцент върху политиката и принципите на управление на защитените територии и зоните от екологичната мрежа „Натура 2000“. Обсъди се функцията им за опазване  на ценни и редки видове и местообитания – предпоставка за устойчиво развитие на районите. Филм, създаден от РИОСВ – Пловдив за биоразнообразието на резерват „Червената стена“ и поддържан резерват „Изгорялото гюне“ допълни нагледно темата за богатото биологично разнообразие в Пловдивска област, заплахите, пред които са изправени те и необходимостта от активна защита чрез инструментите, предвидени в екологичното законодателство.

Инициативата на РИОСВ – Пловдив се провежда на 22 май – датата, на която светът отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие. Денят е обявен, за да се повиши обществената осведоменост, ангажираност и подкрепа. Темата за 2023 година е „От споразумение към действие: възстановяване на биологичното разнообразие“.

 

На този ден 196 международни общности и държави, членки на Конвенцията за биологично разнообразие се обръщат с призив за ежедневни усилия за опазване на биологичното разнообразие и неговото устойчиво използване. Страните на Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване условията за съществуване на всички форми на живот на Земята. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г., а от 16 юли 1996 година е пълноправен член.