Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив чества 31-годишнината от създаването на екологичната мрежа „Натура 2000“
16.05.2023

На 21 май се навършват 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз (ЕС) - най-амбициозната инициатива, която някога е предприемана за опазване на богатото природно наследство на Европа. Днес тя обхваща 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) отбелязва Европейския ден на екологичната мрежа с няколко инициативи, чрез които представя пред обществеността и младите хора политиката на управление на защитените зони и биологичното разнообразие, предмет на защита, като по този начин цели да повиши ангажираността с тяхното опазване.

На 13 май РИОСВ – Пловдив подкрепи провеждането на Петнадесетата научна конференция за студенти и млади учени „Екологията – начин на мислене”, организирана от катедра „Екология и опазване на околната среда” към Биологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и Екологичен студентски екип за творческо развитие и академични постижения „ЕСЕТРА“ и Студентския съвет на висшето учебно заведение. Конференцията предостави възможност на студенти, докторанти и млади учени да представят своите научни и научно-популярни разработки, като акцентът е върху различните области на екологията, биологията и методиката на обучението по биология. Участниците в конференцията имаха удоволствието да разгледат изложба от най-добрите снимки, отличени в съпътстващия студентски фотоконкурс на тема „Природата в кадър“, уловили красотата на българската природа. Екоинспекцията избра три от проектите, засягащи актуални за пловдивската екоинспекция теми и отличи всеки от авторите им с грамота и книга. Отличените автори и техните проекти са:

  • Елисавета Кожухарова  - „Медийна грамотност като подход за възпитаване на екологично мислене”;
  • Белослава Генова - „Класификация на хидрофитната и хигрофитната растителност на територията на общините Брезово и Раковски”;
  • Елизавета Галстян - „Флористичен анализ на Природна забележителност „Младежки хълм“ - гр. Пловдив”.

На 16 май РИОСВ – Пловдив открива изложба на юношески картини на възпитаници на Комплекс за социални услуги „Княгиня Мария Луиза“, гр. Пловдив. Те са вдъхновени от темата за опазване на биологичното разнообразие и защитените зони и ще превърнат фоайето на екоинспекцията в своеобразна изложбена зала.

На 22 май експерти в Информационния център на РИОСВ – Пловдив е ще се проведе лекция пред студенти от втори и пети курс, специалност „Екология и опазване на околната среда“ в Аграрен университет – Пловдив. Планирано е и да се провокира дискусия с бъдещите еколози относно социално-икономическия ефект на екологичната мрежа „Натура 2000“ върху обществото.

Пловдивска област се отличава с изключително богато биологично разнообразие. За опазването му на територията, контролирана от РИОСВ – Пловдив са обявени 33 защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“, като 12 от тях са защитени зони, обособени за опазване на дивите птици. Принципът за управление на екомрежата  е, че човек и природа работят най-добре в партньорство помежду си. Този принцип има много предимства както за опазване на природата, така и за хората, които живеят и работят в селски райони. „Натура 2000“ на практика е техен съюзник, способстващ за запазване на икономическата жизнеспособност и социалната структура на много от селските райони. Тя предоставя редица възможности за икономическа диверсификация и вътрешни инвестиции.