Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив провери 250 обекта през април
10.05.2023

През месец април екипът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) извърши 268 проверки на 250 обекта. Огромната част от тях, 212, са свързани с контрол на кметовете на общини за спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. В рамките на проведения контрол са дадени 20 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

Инспекторите са съставили 2 акта на дружества за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Въча от обекти за преработка на зеленчуци в село Кадиево.

При извършените 16 планови проверки по Закона за защитените територии - на защитена местност “Герена“, с. Паничери, на природна забележителност "Данов хълм", гр. Пловдив и на резерват „Червената стена“ не са установени нарушения на Закона за защитените територии и режимите, определени със заповедите им за обявяване.

Извършени са и 3 планови проверки по Закона за биологичното разнообразие – две проверки за осъществяване контрол относно търговията със защитени растителни видове по пазарите в гр. Пловдив (в кв. „Тракия“ и „Четвъртък пазар“) и една на защитена зона „Река Марица“. След получен сигнал е проверен и частен дом в гр. Пловдив за отглеждане на защитени птици. При осъществения контрол не са установени нарушения на Закона за биологичното разнообразие.

В резултат на бързите действия на експертите на РИОСВ – Пловдив за лечение в Спасителния център за диви животни – гр. Стара Загора са изпратени три защитени птици от видовете ням лебед, щъркел и сокол.

Само за месец специалистите на инспекцията са извършили процедури за 343 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти,  касаещи бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, включително и такива, с които се кандидатства по различни финансови механизми. Издадени са 32 регистрационни документи и  разрешителни документи за дейности с отпадъци.

Екоинспекцията традиционно организира кампания по случай Деня на Земята, който се отбелязва всяка година на 22 април. Тази година богатата програма бе на тема „Инвестираме в нашата планета“ – призив всеки от нас да инвестира част от своето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда.

Екоинспекцията се включи в „Ден на кариерата“, проведен за студенти, който се състоя на 26 април и в него участваха голям брой представители на бизнеса и няколко други държавни институции. Там служители на РИОСВ – Пловдив представиха възможностите за летен стаж на студенти, изучаващи специалности в професионални направления „Науки за земята“ и „Биологически науки“.