Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив започва измервания на качеството на въздуха и шума в село Шишманци
28.04.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) съвместно с Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда днес започва измервания на качеството на атмосферния въздух на територията на с. Шишманци, общ. Раковски. На посочено от общината подходящо място и съгласувано с местните жители се разполага мобилна автоматична станция (МАС), която непрекъснато в продължение на седем поредни денонощия ще следи нивото на фините прахови частици в атмосферата, както и други показатели.

Освен това по утвърдена методика се провеждат и контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда по границите на производствената площадка на кариерата и пред най-близките къщи в селото. Необходимо е да се има предвид, че екоинспекцията няма правомощия да прави измервания на нивата на проникващия шум вътре в домовете на гражданите и да се произнася по отношението на това дали той надвишава здравните норми.

Извънредните действия са в отговор на постъпили в РИОСВ – Пловдив и Министерството на околната среда и водите сигнали на местни жители с оплаквания за силен шум и замърсяване на въздуха с прахообразни материали в резултат от дейностите в кариерата, намираща се в землището на селото. На проверките са поканени сигналоподателите и представители на общината и кметството. Резултатите от извършения мониторинг ще бъдат оповестени.