Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Преместеното гнездо в село Труд стана дом на двойка щъркели
РИОСВ – Пловдив разказва една история с добър край
28.04.2023

 

Екипът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) може да се поздрави с добра новина за щъркеловото гнездо в село Труд, община Марица. Четиридесет дни след проведената акция по преместването му, то вече е заето от двойка щъркели, която се радва на уюта на новия си дом и полага грижи да осигури поколение.

Припомняме, че успешната неколкодневна акция по преместването на щъркеловото гнездо започна с премахване на ръждясал и опасен за хората и гнездящите птици комин от площадката на производствено предприятие, на чийто връх се намираше гнездо на бял щъркел (Ciconia ciconia). След това в близост до старото гнездо със съдействието на EVN върху подменен електрически стълб беше монтирана нова платформа на сходна височина, а върху нея бяха положени материали за ново гнездо, както и част от старото. Очевидно усилията на еколозите от РИОСВ – Пловдив са осигурили добри условия за пернатите. Екоинспекцията разполага с кадри, на които се вижда, че женската вече мъти яйцата си.

За преместването на гнездото фирмата, на чиято територия то се намира, има разрешително от Министерството на околната среда и водите, издадено в съответствие със Закона за биологичното разнообразие.