Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

В Деня на Земята РИОСВ – Пловдив почисти замърсени eкопътеки в Царството на орхидеите
22.04.2023

Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и техните семейства днес почистиха от отпадъци екопътеки в буферната част на резерват „Червената стена“ в района на с. Бачково, общ. Асеновград. Акцията се проведе в Деня на Земята (22 април) с цел да насочи вниманието на обществото и да призове туристите да сведат отпадъците след себе си до нула в името на намаляването на замърсяването, опазването на биологичното разнообразие, екосистемите и ландшафта. Инициативата е част от кампанията на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването".

Експертите на РИОСВ – Пловдив ежегодно организират акции по почистване на резервата, а тази година с удоволствие констатираха, че замърсените терени са значително по-малко. Бяха събрани и изнесени 15 чувала с битови отпадъци, основно пластмасови опаковки, бутилки и кенове, а с извозването им до регионалното депо се ангажира община Асеновград.

Според Закона за защитените територии в резерватите се допускат туристически посещения, но само по специално определени пътеки. В резерват „Червената стена“ са обособени 11 живописни туристически екомаршрути, които са предпочитано място за разходки и отдих. При преминаването по тях е забранено отклоняване на посетители и навлизане в резервата, бране и изкореняване на растения, улавяне и обезпокояване на животни, паленето на огън и бивакуването, както и замърсяването с битови и други отпадъци.

Резерват „Червената стена“ е изключителна държавна собственост, която се стопанисва, охранява и управлява от РИОСВ – Пловдив. Защитената територия е типичен ботанически резерват. В него са установени 1084 вида висши растения, 38 от които са защитени и включени в Червената книга на България. Известен е с богатството си на орхидеи. От срещащите се 47 вида в Родопите, тук се откриват 27 и затова е наричан „Царството на орхидеите“.

Замърсени терени преди почистването