Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

В Деня на Земята РИОСВ – Пловдив почисти замърсени eкопътеки в Царството на орхидеите
22.04.2023

Служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) и техните семейства днес почистиха от отпадъци екопътеки в буферната част на резерват „Червената стена“ в района на с. Бачково, общ. Асеновград. Акцията се проведе в Деня на Земята (22 април) с цел да насочи вниманието на обществото и да призове туристите да сведат отпадъците след себе си до нула в името на намаляването на замърсяването, опазването на биологичното разнообразие, екосистемите и ландшафта. Инициативата е част от кампанията на МОСВ "Да сложим точка на замърсяването".

Експертите на РИОСВ – Пловдив ежегодно организират акции по почистване на резервата, а тази година с удоволствие констатираха, че замърсените терени са значително по-малко. Бяха събрани и изнесени 15 чувала с битови отпадъци, основно пластмасови опаковки, бутилки и кенове, а с извозването им до регионалното депо се ангажира община Асеновград.

Според Закона за защитените територии в резерватите се допускат туристически посещения, но само по специално определени пътеки. В резерват „Червената стена“ са обособени 11 живописни туристически екомаршрути, които са предпочитано място за разходки и отдих. При преминаването по тях е забранено отклоняване на посетители и навлизане в резервата, бране и изкореняване на растения, улавяне и обезпокояване на животни, паленето на огън и бивакуването, както и замърсяването с битови и други отпадъци.

Резерват „Червената стена“ е изключителна държавна собственост, която се стопанисва, охранява и управлява от РИОСВ – Пловдив. Защитената територия е типичен ботанически резерват. В него са установени 1084 вида висши растения, 38 от които са защитени и включени в Червената книга на България. Известен е с богатството си на орхидеи. От срещащите се 47 вида в Родопите, тук се откриват 27 и затова е наричан „Царството на орхидеите“.

Замърсени терени преди почистването