Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив установи, че завод в гр. Сопот замърсява водите на река Манастирска
20.04.2023

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) днес са установили замърсяване на река Манастирска от голямо предприятие от военнопромишления комплекс в гр. Сопот. Замърсяването е установено, докато е извършвана планова проверка на предприятието, съчетана с провеждане на мониторинг на водите.

При проверката експертите установяват, че чрез канализационната мрежа на завода през пречиствателната станция за производствени отпадъчни води в река Манастирска (ляв приток на река Стряма) се зауства смесен поток от отпадъчна вода и концентриран хромов разтвор.

РИОСВ – Пловдив не е била информирана от предприятието за възникнала авария, нито е получавала сигнали от граждани. Към момента не е известно от колко време непречистени отпадъчни води са се зауствали в реката, нито мащабът на замърсяването. Взетите водни проби от пункта за мониторинг, определен в разрешителното, както и от река Манастирска преди и след точката на заустване ще дадат по-голяма яснота, след като бъдат изследвани.

РИОСВ – Пловдив незабавно е сезирала Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за установеното замърсяване и експерти от институцията пътуват към гр. Сопот. Предстои изясняване на механизма на замърсяването. Екоинспекцията ще предприеме адекватни административнонаказателни действия.