Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив установи, че завод в гр. Сопот замърсява водите на река Манастирска
20.04.2023

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) днес са установили замърсяване на река Манастирска от голямо предприятие от военнопромишления комплекс в гр. Сопот. Замърсяването е установено, докато е извършвана планова проверка на предприятието, съчетана с провеждане на мониторинг на водите.

При проверката експертите установяват, че чрез канализационната мрежа на завода през пречиствателната станция за производствени отпадъчни води в река Манастирска (ляв приток на река Стряма) се зауства смесен поток от отпадъчна вода и концентриран хромов разтвор.

РИОСВ – Пловдив не е била информирана от предприятието за възникнала авария, нито е получавала сигнали от граждани. Към момента не е известно от колко време непречистени отпадъчни води са се зауствали в реката, нито мащабът на замърсяването. Взетите водни проби от пункта за мониторинг, определен в разрешителното, както и от река Манастирска преди и след точката на заустване ще дадат по-голяма яснота, след като бъдат изследвани.

РИОСВ – Пловдив незабавно е сезирала Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ за установеното замърсяване и експерти от институцията пътуват към гр. Сопот. Предстои изясняване на механизма на замърсяването. Екоинспекцията ще предприеме адекватни административнонаказателни действия.