Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Екоексперти проверяват сигнал за замърсяване на река Сребра край Белозем
08.04.2023

Екип от представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив (РИОСВ - Пловдив), Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и Регионална лаборатория - Пловдив към ИАОС проверяват участък на река Сребра в района на село Белозем, община Раковски след постъпил сигнал за замърсяването й. Проверката започна сутринта, след като РИОСВ - Пловдив беше информирана от зам.-кмета на община Раковски, че реката е побеляла и има мъртви риби.

На този етап експертите продължават действия по установяване източника на замърсяването. Обходена е реката нагоре по течението от края на землището на село Белозем до границата на Старозагорска област и до землището на село Шишманци. Взимат се лабораторни проби от различни места, включително в близост до производствени предприятия в района, които ще бъдат изследвани по следните показатели: киселинност, електропроводимост, БПК5, ХПК, неразтворени вещества, разтворен кислород, наситеност на кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати (като фосфор), пестициди. Анализът ще помогне да се установи произходът на замърсяването и евентуалният замърсител.

Към момента реката е избистрена, но обходите, пробонабирането и проверката на екипа продължават.