Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив предприема мониторинг на компонентите на околната среда в село Шишманци и сезира РЗИ и МЕ за сигнали срещу кариерата
07.04.2023

През последните дни в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) постъпиха няколко сигнала, в които граждани изразяват недоволство от запрашаване, шум и извършвани взривни дейности, водещи до напукване на жилища в село Шишманци вследствие дейността на кариера в населеното място. В отговор екоинспекцията предприема действия в рамките на законовите си правомощия.

РИОСВ - Пловдив организира измервания на концентрацията на фини прахови частици. Предвижда се да се извършат замервания по утвърдена методика и на нивата на шума в околната среда по границите на производствената площадка на кариерата и пред най-близките къщи в селото. На проверките ще бъдат поканени и сигналоподателите, а резултатите от мониторинга ще бъдат оповестени.

След получаването на сигналите РИОСВ – Пловдив информира своевременно и останалите институции, отговорни за дейността на кариерата и с компетенции да осъществяват контрол върху конкретни аспекти от работата й.

Сезирана е Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по отношение притесненията на жителите за здравния риск от наднормен шум. Инспекторите от РЗИ имат правомощия да направят измервания на нивата на проникващия шум в домовете на гражданите и да се произнесат дали той надвишава здравните норми.

Сигналите са препратени и до Министерството на енергетиката, което е страна по сключения концесионен договор с оператора на кариерата. Министърът на енергетиката одобрява методите и технологиите за добив и първична преработка на подземни богатства, включително чрез прилагане на взривни дейности в съответствие с изискванията на  Закона за подземните богатства. Той има и правомощията да упражнява контрол върху съдържанието и изпълнението на цялостния и годишните проекти за добив, а също при необходимост да ги изменя.