Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив търси 10 студенти за летни стажове
05.04.2023

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) обяви 10 стажантски позиции за летните месеци. За тях могат да кандидатстват студенти, изучаващи специалности в професионални направления „Науки за земята“ и „Биологически науки“.

Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация, които да допълнят теоретичното обучение, придобито във висшите учебни заведения. На младите хора ще бъдат възлагани задачи като поддържане на регистри и извършване на разпореждания със защитени животински видове в изпълнение изискванията на Закона за биологичното разнообразие, водене на кореспонденция с други институции, публикуване на информация в сайта, поддържане на база от данни за извършения контрол и мониторинг на отпадъчните води по Закона за водите, пряка работа с граждани и организации, подаващи сигнали.

До 10 май желаещите студенти могат да кандидатстват онлайн чрез Портала за летни стажове на държавната администрация (https://staj.government.bg) за позиции, които са обявени за професионалното направление, в което се обучават. Необходима е регистрация и решаване на 40-минутен онлайн тест. От 11 май до 8 юни от екоинспекцията ще насрочат интервюта на избраните кандидати след първоначалния подбор съобразно резултатите от теста и попълнената информация в профила на студента. Всеки студент, на когото е насрочено интервю, ще получи известие на имейла от неговия профил.

Стажовете ще се провеждат в периода юли – септември и могат да бъдат с продължителност от 10 до 45 работни дни.

Обявите на РИОСВ – Пловдив са публикувани тук и тук