Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ – Пловдив изнесе лекция за въздуха пред студенти от Пловдивския университет
08.03.2023

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив изнесоха 90-минутна лекция пред четвъртокурсници от Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ от специалности „Екология и опазване на околната среда“ и „Фармацевтични биотехнологии“ по темата за контрола и мониторинга на атмосферния въздух.

Обучението обхвана теми, касаещи българското и европейско законодателство, нормите за опазване на човешкото здраве за различните замърсители на въздуха, извършвания мониторинг на територията на „Агломерация Пловдив“, ролята на общините при планирането на мерки за подобряване качеството, контролът на големите и средни горивни инсталации, осъществяван от екоинспекцията. Пред бъдещите бакалаври бяха представени и конкретни казуси от контролната и превантивна дейност РИОСВ – Пловдив и предприетите административнонаказателни действия.

Лекцията завърши с покана към студентите да кандидатстват за летни стажове в пловдивската екоинспекция, които ще се проведат в периода юли – септември 2023 г. и които са добра възможност да се натрупа практически опит за работа в държавната администрация.