Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 40 сигнали и жалби прие РИОСВ - Пловдив през февруари
08.03.2023

През февруари експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) извършиха 57 планови и 33 извънредни проверки. В рамките на проведения контрол инспекторите са дали 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода са постъпили 33 сигнала и 9 жалби, спрямо които е реагирано своевременно.

Съставен е акт за установяване на административно нарушение на Закона за водите на ВиК-оператор за неподдържана канализационна мрежа на село Нареченски бани.

Издадени са и четири наказателни постановления.  Сред наказаните са две физически лица. Те са санкционирани за нарушения на Закона за биологичното разнообразие – за неправомерно изсичане и изкореняване на дървесна и храстова растителност, без да е провел изискуемата процедура и за притежание на диви пойни птици от защитените биологични видове щиглец и зеленика.

Общо събраните суми за месеца по наложени глоби и санкции са 32 016 лева.

За месец в екоинспекцията постъпиха и бяха анализирани общо 453 годишни отчета за 2022 година за флуосъдържащи парникови газове и 12 отчета на вносители на бои и лакове, подадени от задължените оператори.

Започна и кампания за борба срещу замърсени терени извън определените места за изхвърляне на отпадъци места и за правилно управление на отпадъците, както и активна комуникация с кметовете на общините за решаване на този наболял за обществото проблем. През февруари се проведе и образователна кампания за отбелязване Световния ден на влажните зони, включваща 6 инициативи.

 

Пълният отчет за м. февруари, 2023 година е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.