Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Над 40 сигнали и жалби прие РИОСВ - Пловдив през февруари
08.03.2023

През февруари експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив) извършиха 57 планови и 33 извънредни проверки. В рамките на проведения контрол инспекторите са дали 19 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За периода са постъпили 33 сигнала и 9 жалби, спрямо които е реагирано своевременно.

Съставен е акт за установяване на административно нарушение на Закона за водите на ВиК-оператор за неподдържана канализационна мрежа на село Нареченски бани.

Издадени са и четири наказателни постановления.  Сред наказаните са две физически лица. Те са санкционирани за нарушения на Закона за биологичното разнообразие – за неправомерно изсичане и изкореняване на дървесна и храстова растителност, без да е провел изискуемата процедура и за притежание на диви пойни птици от защитените биологични видове щиглец и зеленика.

Общо събраните суми за месеца по наложени глоби и санкции са 32 016 лева.

За месец в екоинспекцията постъпиха и бяха анализирани общо 453 годишни отчета за 2022 година за флуосъдържащи парникови газове и 12 отчета на вносители на бои и лакове, подадени от задължените оператори.

Започна и кампания за борба срещу замърсени терени извън определените места за изхвърляне на отпадъци места и за правилно управление на отпадъците, както и активна комуникация с кметовете на общините за решаване на този наболял за обществото проблем. През февруари се проведе и образователна кампания за отбелязване Световния ден на влажните зони, включваща 6 инициативи.

 

Пълният отчет за м. февруари, 2023 година е публикуван на сайта на РИОСВ – Пловдив.